Avís Legal i Política de Privacitat

Condicions d ‘ús.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Seven Languages, S.L. informa que és titular del lloc web www.lesplanesviladrau.com D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Seven Languages, S.L. informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és Seven Languages, S.L. B 61582920 y domicilio social en C/GAL·LA PLACIDIA 22 – 08006 – BARCELONA – BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@lesplanesviladrau.com

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de Seven Languages, S.L. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Seven Languages, S.L., totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.
El lloc web de Seven Languages, S.L. proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per Seven Languages, S.L. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
– L’ús de la informació, els serveis i les dades ofertes per Seven Languages, S.L. contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

Seven Languages, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços. Seven Languages, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Seven Languages, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

Seven Languages, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, oa les condicions generals de contractació.
Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Serveis de contractació per internet
Certs continguts de la website de Seven Languages, S.L. contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús d’aquests requerirà la lectura i l’acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per Seven Languages, S.L.

Protecció de dades

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Seven Languages, S.L. informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals demanades per l’empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Seven Languages, S.L. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts.
Així mateix, Seven Languages, S.L. B informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: info@lesplanesviladrau.com
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Seven Languages, S.L., aquesta entendrà que les dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a Seven Languages, S.L. qualsevol variació i que Seven Languages, S.L. té el consentiment per utilitzar-los per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat intel·lectual i industrial

Seven Languages, S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Seven Languages, S.L. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Seven Languages, S.L.
L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Seven Languages, S.L. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Seven Languages, S.L.

Seven Languages, S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Seven Languages, S.L. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Seven Languages, S.L.
L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Seven Languages, S.L. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Seven Languages, S.L.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Seven Languages, S.L es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. Seven Languages, S.L. té el domicili a BARCELONA – BARCELONA.